Om Oss

Vilka är delgivningsbyrån Deltra Kravek AB?

Bolaget har sitt ursprung i de båda delgivningsbolagen Deltra respektive Svenska Kravek vilka bildades på 1990-talet. Dessa båda verksamheter slogs samman år 2008 då bolaget fick dess nuvarande utformning.

Vi är ett renodlat delgivningsföretag.

I samband med ny lagstiftning år 2011 fick bolaget sin auktorisation.

År 2015 förvärvades Aptic Delgivning och vi är sedan dess landets största privata aktör inom delgivning.

Vi har en rikstäckande delgivningsorganisation med c:a 150 av länsstyrelsen godkända delgivningsmän där alla genomgår återkommande fortbildning så att de alltid har den senaste kunskapen.


Allmänna villkor – kunder utan samarbetsavtal

Allmänna villkor – kunder med samarbetsavtal

Integritetspolicy, gäller från 2018-05-25

 

  • Lediga tjänster

    • Arbeta som delgivningsman?

      Är du intresserad av att arbeta som delgivningsman är du välkommen att kontakta ansvarig för delgivningsmannanätet Anders Nesterud, e-post:  anders@dkd.se. Vi behandlar spontanansökningar eller annonserar via Platsbanken. Vänligen inkom med […]