Tjänster

Beroende på hur brådskande ditt uppdrag är kan vi erbjuda olika delgivningstjänster


Ordinär delgivning

Denna delgivningstjänst rekommenderar vi för traditionella uppdrag såsom s.k. partsdelgivningar

inom den summariska processen samt för s.k. energidelgivningar. Delgivningsförsök inleds inom 5

dagar oavsett var i landet det sker.


Prioriterad delgivning (förtur)

Denna delgivningstjänst rekommenderar vi, exempelvis, att du använder vid delgivning av

betalningsanmaningar enligt Konkurslagens bestämmelser eller att du av annan anledning vill få

förtur i handläggningen. Vi kan i de flesta fall hämta uppdraget hos dig för att påskynda hanteringen

ytterligare. Delgivningsförsök inleds omgående


Express

Har du behov av en extremt snabb delgivning? Kontakta oss för vidare information


Delgivnings scoring

Denna tjänst vänder sig främst till inkassobolag och de som driver inkasso i egen regi. Tjänsten prognostiserar ett tänkt utfall av
en s.k. partsdelgivning inom den summariska processen och baseras på historisk information i vår databas för avslutade uppdrag.
Kontakta oss om du vill veta mer om tjänsten .