Välkommen till Delgivningsbyrån DeltraKravek

- ett av Länsstyrelsen auktoriserat delgivningsföretag

Läs mer om oss

Tjänster

Beroende på hur brådskande ditt uppdrag är kan vi erbjuda olika delgivningstjänster


Ordinär delgivning

Denna delgivningstjänst rekommenderar vi för traditionella uppdrag såsom så kallade partsdelgivningar

inom den summariska processen samt för så kallade energidelgivningar.

Delgivningsförsök inleds av ansvarig delgivningsman inom 5 dagar oavsett var i landet det sker.

 


Prioriterad delgivning (förtur)

Denna delgivningstjänst rekommenderar vi, exempelvis, att du använder vid delgivning av betalningsanmaningar

enligt Konkurslagens bestämmelser eller att du av annan anledning vill få förtur i handläggningen. Vi kan i de flesta

fall hämta uppdraget hos dig för att påskynda hanteringen ytterligare. Delgivningsförsök inleds omgående.


Expressdelgivning

En Expressdelgivning innebär att vi med delgivningsman påbörjar våra delgivningsförsök senast dagen efter vi fått

de handlingar som skall delges. Allt utifrån de enskilda förutsättningarna. Vi och våra delgivningsmän söker

intensivt och bevakar ärendet. Då förutsättningarna för en Expressdelgivning ofta är unika behöver du kontakta oss

för vidare information.

 

Oavsett val av tjänst kommer du att bli tilldelad både en kompetent och professionell delgivningsman och

handläggare som ansvarar för just ditt ärende.


Kontakta Oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Please prove you are human by selecting the Star.

  X
  Kontakta Oss