Välkommen till Delgivningsbyrån DeltraKravek

- ett av Länsstyrelsen auktoriserat delgivningsföretag

Läs mer om oss

Stämningsmannadelgivning

Stämningsmannadelgivning

Alla anställda delgivare i ett auktoriserat delgivningsförtag skall vara godkända av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar individens lämplighet inom ett antal områden innan beslut om godkännande kan ske.

En auktorisation och ett godkännande innebär att delgivningsföretaget och dess delgivare äger rätt att utföra

stämningsmannadelgivningar.

Stämningsmannadelgivning innebär rätt att delge med så kallad vägran kvittens, att surrogatdelge med

hushållsmedlem eller arbetsgivare och att delge genom spikningsförfarande.

Med behörigheten att utföra stämningsmannadelgivningar följer också en skyldighet för fastighetsägare att lämna

information om hyresförhållanden och tillse att tillträde till fastighet kan ske och för arbetsgivare att informera

om eventuellt anställningsförhållande m.m.

Kontakta oss för mer information.


Kontakta Oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Please prove you are human by selecting the Tree.

  X
  Kontakta Oss